Klauzula informacyjna

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest
CENTRUM SZKOLENIA KSIĘGOWYCH Malina Hrynkiewicz z siedzibą: 90-361
Łódź, ul. Piotrkowska 270, a zakres gromadzonych i przetwarzanych danych
związany jest z realizacją zawartej ustnie umowy z CENTRUM SZKOLENIA
KSIĘGOWYCH Malina Hrynkiewicz, dotyczącej przeprowadzenia dla Państwa usługi
szkoleniowej.

Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
prawidłowego wykonania usługi i wystawienia dokumentów potwierdzających
ukończenie kursów i szkoleń (co stanowi integralną część wykonywanej usługi).

Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych jest konieczność
wykonania zawartej przez CENTRUM SZKOLENIA KSIĘGOWYCH Malina
Hrynkiewicz umowy z Klientem.

Informujemy również o przysługującym Państwu prawie wglądu do swoich
danych, możliwości żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz
czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania bądź ich usunięcia w
dowolnym momencie (oświadczenia w tym zakresie należy składać listownie na
adres siedziby), a także prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa
dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody (wyrażonej przy
podpisaniu kwestionariusza zgłoszeniowego), a po jej odwołaniu, przez okres
przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do
niego.

Naszym Słuchaczom oferujemy:

  • wysoko wykwalifikowaną kadrę praktyków z wieloletnim doświadczeniem,
  • małe grupy szkoleniowe,
  • dużą ilość ćwiczeń i zajęć praktycznych,
  • profesjonalne materiały szkoleniowe,
  • indywidualne podejście do każdego Słuchacza,
  • doskonałą lokalizację - biurowiec w centrum miasta,
  • komfortowe warunki nauczania (nowoczesny sprzęt komputerowy, ciepłe napoje, itp.),
  • zniżki dla studentów i osób bezrobotnych,
  • tzw. zniżki "first minute", czyli zniżki przy wcześniejszej rezerwacji miejsca w grupie.