Nasz zespół

Malina Hrynkiewicz

Malina Hrynkiewicz

Specjalista ds. organizacji szkoleń i obsługi Klienta

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie rachunkowości i zarządzania finansowego oraz studiów podyplomowych na kierunku Zarządzania Oświatą. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży szkoleniowej, oferującej kursy księgowości oraz kadrowo płacowe, zdobyte w pracy na stanowisku Kierownika ds. marketingu, w jednej z firm szkoleniowych, a od 2005 jako prowadząca instytucję szkoleniową.

Wykładowcy

Aleksandra Bernaś

Wykładowca/Trener

Absolwentka Politechniki Łódzkiej kierunek: Organizacja i Zarządzanie i Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie oraz  studiów podyplomowych na kierunkach: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw w Międzynarodowym Centrum Szkolenia i Doradztwa, Przygotowanie Pedagogiczne w Społecznej Akademii Nauk. Księgowa (Certyfikat Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 54416/2012) z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Stale poszerza swoją wiedzę z tematyki podatków, finansów i rachunkowości. Praktyczna umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych takich jak „Raks SQl”, programów z rodziny Insert: „Rewizor”, „Rachmistrz”, „Subiekt”, oraz programu „Symfonia”. Osoba bardzo kontaktowa, która potrafi zbudować dobrą relację ze Słuchaczami jednocześnie starając się każdego Kursanta traktować indywidualnie.

Aneta Gołębiowska

Aneta Gołębiowska

Wykładowca/Trener

Absolwentka Wydziału Zarządzania Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzana w Łodzi oraz studiów podyplomowych w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu ksiąg handlowych, uproszczonych form księgowości oraz praktyczną znajomość obsługi programów „Subiekt”, „Rachmistrz” i „Rewizor”. Specjalista w branży szkoleniowej, w tym w przygotowaniu kandydatów do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, prowadzonych przez CKE.

Michał Korkus

Wykładowca/Trener

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego oraz z zakresu rachunkowości zarządczej Uniwersytetu Łódzkiego. W księgowości od 2004 r., w tym od roku 2007 na stanowisku Głównego Księgowego w spółce kapitałowej stosującej MSR/MSSF. Od 2010 r. Główny Księgowy grupy kapitałowej złożonej z kilkunastu spółek kapitałowych i osobowych. Od 2009 r. Wykładowca na kursach księgowości III stopnia.

Elżbieta Kosińska-Zuchmantowicz

Wykładowca/Trener

Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie BHP na Politechnice Łódzkiej i Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania zgodnych z normami ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004. Trener, prawnik, właścicielka firmy konsultingowej, świadczącej usługi doradcze dla podmiotów gospodarczych w zakresie prawa pracy i BHP. Od wielu lat współpracuje z firmami szkoleniowymi. Od 2008 roku Wykładowca na kursach Specjalista ds. Kadr i Płac oraz Kadry i Płace dla Zaawansowanych.

Edyta Lech

Edyta Lech

Wykładowca/Trener

Finalistka VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu z Rachunkowości Progress Accounting Competition organizowanego na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka CENTRUM SZKOLENIA KSIĘGOWYCH – kurs ukończony z wynikiem celującym. Czynna działalność w studenckim Kole Naukowym „SIGMA” przy Uniwersytecie Łódzkim. Posiada doświadczenie w pracy w Kancelarii Biegłych Rewidentów oraz praktyczną znajomość takich programów jak: „Symfonia F-K”, „Enova” oraz „Płatnik”.

Paweł Łuczak

Paweł Łuczak

Wykładowca/Trener

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Ukończył studia I i II st. na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi oraz studia III st. z zakresu nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jest również absolwentem studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Od kilku lat z powodzeniem łączy pracę naukową na uczelni, z pracą konsultanta i trenera oraz prowadzeniem własnego biura kadrowo-rachunkowego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz płac. Prowadzi warsztaty z zakresu obsługi programów „Płatnik”, „Symfonia Kadry i Płace”, „ r2Płatnik”. Jednymi z jego znaków rozpoznawczych są charyzmatyczny sposób prowadzenia zajęć oraz praktyczne podejście i warsztatowa praca z kursantami oparta na prawdziwych przypadkach.

Tomasz Nowak

Tomasz Nowak

Wykładowca/Trener

Absolwent Politechniki Częstochowskiej. Wieloletni praktyk – od 1994 roku zawodowo zajmujący się księgowością zarówno pełną (Księgi Handlowe) jak i jej uproszczonymi formami (PKPiR, ryczałt). Posiada także doświadczenie związane z tematyką kadr i płac oraz ZUS. Praktyczna znajomość programów: „Symfonia Finanse i Księgowość”, „Symfonia Kadry i Płace”, „Płatnik”, „AGA”, „Reset2Płatnik”, a także niektórych programów z pakietu firmy INSERT tj. „Gratyfikant”, „Subiekt”, „Rewizor”. Obecnie w pracy zawodowej wykorzystuje oprogramowanie „Symfonia F-K”, „CDN OPTIMA”, „Płatnik”, „AGA”, a także „Tax-Pro” (PKPiR, ryczałt).

Agnieszka Pycińska

Agnieszka Pycińska

Wykładowca/Trener

Absolwentka Wyższej Szkoły Kupieckiej i Politechniki Łódzkiej. W 2010 roku zdała pozytywnie egzamin uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i otrzymała Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu pełnej księgowości spółek kapitałowych, w szczególności produkcyjnych. Specjalistka w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w programach zintegrowanych tj.: Symfonia, Axapta, CDN Optima. Doświadczenie jako Trener – Wykładowca, zarówno w prowadzeniu kursów teoretycznych z zakresu rachunkowości, jak i praktycznych z obsługi programu Symfonia.

Anna Rudowicz-Bulzacka

Anna Rudowicz-Bulzacka

Wykładowca/Trener

Biegły rewident, absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Podyplomowych Studiów z Rachunkowości i Zarządzania Finansowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie konsultingowe oraz menadżerskie zdobyte w przedsiębiorstwach polskich oraz zagranicznych. W latach 2001 – 2006 pracowała w polskich i międzynarodowych firmach audytorskich. W latach 2007 – 2011 zatrudniona na stanowiskach głównego księgowego oraz dyrektora finansowego w przedsiębiorstwach będących liderami w swoich branżach. Posiada doświadczenie w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych według polskich standardów rachunkowości. Zajmowała się badaniem pakietów konsolidacyjnych przygotowywanych zgodnie ze standardami stosowanymi przez jednostkę dominującą. Obecnie prowadzi własną firmę świadczącą między innymi usługi audytorskie i księgowe.

Renata Slipko

Renata Slipko

Wykładowca/Trener

Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie. Ukończone studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe jako dyrektor finansowy w spółkach handlowych polskich i międzynarodowych. Bada i sporządza sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane jednostek różnych branż, nadzoruje księgowość w spółkach, w tym giełdowych. Obecnie prowadzi własną firmę świadczącą usługi audytorskie, księgowe i doradcze.

Jolanta Zwierzchowska

Jolanta Zwierzchowska

Wykładowca/Trener

Absolwentka Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja – prawo finansowe. Na co dzień pracuje na stanowisku Specjalisty ds kadr i płac i dodatkowo od 2005 roku współpracuje z firmami szkoleniowymi, w zakresie przeprowadzania szkoleń z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, kadr i płac, oraz obsługi programów „Płatnik” i „Symfonia Kadry i Płace”. Słuchaczom kursów ma do zaoferowania wiedzę, doświadczenie praktyczne, jasność wypowiedzi i umiejętność przekazywania informacji.

Naszym Słuchaczom oferujemy:

  • wysoko wykwalifikowaną kadrę praktyków z wieloletnim doświadczeniem,
  • małe grupy szkoleniowe,
  • dużą ilość ćwiczeń i zajęć praktycznych,
  • profesjonalne materiały szkoleniowe,
  • indywidualne podejście do każdego Słuchacza,
  • doskonałą lokalizację - biurowiec w centrum miasta,
  • komfortowe warunki nauczania (nowoczesny sprzęt komputerowy, ciepłe napoje, itp.),
  • zniżki dla studentów i osób bezrobotnych,
  • tzw. zniżki "first minute", czyli zniżki przy wcześniejszej rezerwacji miejsca w grupie.