CSK


Copyright Centrum Szkolenia Księgowych  Designed by Estetlans
Nasz zespół - SPECJALIŚCI:
Malina Hrynkiewicz
Specjalista ds. organizacji szkoleń i obsługi Klienta

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie rachunkowości i zarządzania finansowego oraz studiów podyplomowych na kierunku Zarządzania Oświatą. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży szkoleniowej, oferującej kursy księgowości oraz kadrowo płacowe, zdobyte w pracy na stanowisku Kierownika ds. marketingu, w jednej z firm szkoleniowych, a od 2005 jako prowadząca instytucję szkoleniową.


Sylwia Twardowska
Specjalista ds. obsługi Klienta

Posiada wieloletnie doświadczenie jako Specjalista ds. szkoleń i obsługi Klienta, które zdobywała w instytucjach szkoleniowych. Jest osobą komunikatywną, punktualną i systematyczną. W pracy cechuje ją wielkie zaangażowanie i indywidualne podejście do każdego Słuchacza.


Nasz zespół - WYKŁADOWCY:
Marlena Bruch
Wykładowca/Trener

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym oraz Podyplomowych Studiów "Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw" na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Ponadto ukończyła szereg kursów pogłębiających i ugruntowujących wiedzę z zakresu księgowości i płac. Posiada wieloletnią praktykę zawodową zarówno w pracy na księgach handlowych, jak i w prowadzeniu uproszczonych form księgowości oraz doświadczenie związane z prowadzeniem kadr, płac i ZUS. W praktyce zna takie programy jak: "Symfonia Finanse i Księgowość", "Symfonia Kadry i Płace", "Płatnik", "ENOVA", a także: "Gratyfikant", "Subiekt", "Rachmistrz". Obecnie w pracy zajmuje stanowisko Głównego Księgowego oraz Specjalisty ds. Kadr i Płac w firmie produkcyjnej.Aneta Gołębiowska
Wykładowca/Trener

Absolwentka Wydziału Zarządzania Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzana w Łodzi oraz studiów podyplomowych w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu ksiąg handlowych, uproszczonych form księgowości oraz praktyczną znajomość obsługi programów "Subiekt", "Rachmistrz" i "Rewizor". Specjalista w branży szkoleniowej, w tym w przygotowaniu kandydatów do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, prowadzonych przez CKE.


Michał Korkus
Wykładowca/Trener

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego oraz z zakresu rachunkowości zarządczej Uniwersytetu Łódzkiego. W księgowości od 2004 r., w tym od roku 2007 na stanowisku Głównego Księgowego w spółce kapitałowej stosującej MSR/MSSF. Od 2010 r. Główny Księgowy grupy kapitałowej złożonej z kilkunastu spółek kapitałowych i osobowych. Od 2009 r. Wykładowca na kursach księgowości III stopnia.


Elżbieta Kosińska-Zuchmantowicz
Wykładowca/Trener

Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie BHP na Politechnice Łódzkiej i Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania zgodnych z normami ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004. Trener, prawnik, właścicielka firmy konsultingowej, świadczącej usługi doradcze dla podmiotów gospodarczych w zakresie prawa pracy i BHP. Od wielu lat współpracuje z firmami szkoleniowymi. Od 2008 roku Wykładowca na kursach Specjalista ds. Kadr i Płac oraz Kadry i Płace dla Zaawansowanych.


Edyta Lech
Wykładowca/Trener

Finalistka VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu z Rachunkowości Progress Accounting Competition organizowanego na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka CENTRUM SZKOLENIA KSIĘGOWYCH - kurs ukończony z wynikiem celującym. Czynna działalność w studenckim Kole Naukowym "SIGMA" przy Uniwersytecie Łódzkim. Posiada doświadczenie w pracy w Kancelarii Biegłych Rewidentów oraz praktyczną znajomość takich programów jak: "Symfonia F-K", "Enova" oraz "Płatnik".


Paweł Łuczak
Wykładowca/Trener

Absolwent kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Na co dzień pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Od kilku lat z powodzeniem łączy pracę naukową na uczelni z pracą konsultanta i trenera. Prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji miękkich oraz warsztaty z zakresu obsługi programów "Płatnik" i "Symfonia Kadry i Płace". Słuchaczom kursów ma do zaoferowania jasny i precyzyjny sposób przekazywania informacji, wiedzę oraz praktyczne podejście do pracy z programami "Płatnik" i "Symfonia".


Tomasz Nowak
Wykładowca/Trener

Absolwent Politechniki Częstochowskiej. Wieloletni praktyk - od 1994 roku zawodowo zajmujący się księgowością zarówno pełną (Księgi Handlowe) jak i jej uproszczonymi formami (PKPiR, ryczałt). Posiada także doświadczenie związane z tematyką kadr i płac oraz ZUS. Praktyczna znajomość programów: "Symfonia Finanse i Księgowość", "Symfonia Kadry i Płace", "Płatnik", "AGA", "Reset2Płatnik", a także niektórych programów z pakietu firmy INSERT tj. "Gratyfikant", "Subiekt", "Rewizor". Obecnie w pracy zawodowej wykorzystuje oprogramowanie "Symfonia F-K", "CDN OPTIMA", "Płatnik", "AGA", a także "Tax-Pro" (PKPiR, ryczałt).


Agnieszka Pycińska
Wykładowca/Trener

Absolwentka Wyższej Szkoły Kupieckiej i Politechniki Łódzkiej. W 2010 roku zdała pozytywnie egzamin uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i otrzymała Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu pełnej księgowości spółek kapitałowych, w szczególności produkcyjnych. Specjalistka w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w programach zintegrowanych tj.: Symfonia, Axapta, CDN Optima. Doświadczenie jako Trener - Wykładowca, zarówno w prowadzeniu kursów teoretycznych z zakresu rachunkowości, jak i praktycznych z obsługi programu Symfonia.


Anna Rudowicz-Bulzacka
Wykładowca/Trener

Biegły rewident, absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Podyplomowych Studiów z Rachunkowości i Zarządzania Finansowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie konsultingowe oraz menadżerskie zdobyte w przedsiębiorstwach polskich oraz zagranicznych. W latach 2001 - 2006 pracowała w polskich i międzynarodowych firmach audytorskich. W latach 2007 - 2011 zatrudniona na stanowiskach głównego księgowego oraz dyrektora finansowego w przedsiębiorstwach będących liderami w swoich branżach. Posiada doświadczenie w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych według polskich standardów rachunkowości. Zajmowała się badaniem pakietów konsolidacyjnych przygotowywanych zgodnie ze standardami stosowanymi przez jednostkę dominującą. Obecnie prowadzi własną firmę świadczącą między innymi usługi audytorskie i księgowe.


Renata Slipko
Wykładowca/Trener

Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie. Ukończone studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe jako dyrektor finansowy w spółkach handlowych polskich i międzynarodowych. Bada i sporządza sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane jednostek różnych branż, nadzoruje księgowość w spółkach, w tym giełdowych. Obecnie prowadzi własną firmę świadczącą usługi audytorskie, księgowe i doradcze.


Magdalena Zalewska
Wykładowca/Trener

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowości Finansów i Ubezpieczeń w Łodzi oraz szeregu kursów pogłębiających wiedzę z zakresu księgowości i płac. Posiada wieloletnią (ponad 20 lat) praktykę zawodową w prowadzeniu księgowości, kadr, płac i obsługi ZUS dla podmiotów gospodarczych z różnych branż. Współwłaściciel biura rachunkowego. W dorobku ma wiele godzin szkoleń dla przedstawicieli różnorodnych grup społecznych i zawodowych (m. in. dla młodzieży, studentów, osób bezrobotnych - warsztaty aktywizacji zawodowej). Wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń pozwalają jej na praktyczne podejście do prowadzenia, zarówno zajęć wykładowych, jak i zajęć komputerowych - "Płatnik", "Symfonia", ,,Tax Pro'' - mała księgowość.


Jolanta Zwierzchowska
Wykładowca/Trener

Absolwentka Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja - prawo finansowe. Na co dzień pracuje na stanowisku Specjalisty ds kadr i płac i dodatkowo od 2005 roku współpracuje z firmami szkoleniowymi, w zakresie przeprowadzania szkoleń z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, kadr i płac, oraz obsługi programów "Płatnik" i "Symfonia Kadry i Płace". Słuchaczom kursów ma do zaoferowania wiedzę, doświadczenie praktyczne, jasność wypowiedzi i umiejętność przekazywania informacji.